Dětský den v Chacholicích 2. 6. 2018

Zúčastnili se jezdci Vašek Kozel, Dominik Rochl, Tomáš Ptáček a Dan Mandys.